باز نشر نوشته های این وبلاگ تنها با ذکر منبع آزاد می باشد.

۱۳۹۰ مهر ۲۸, پنجشنبه

خامنه ای آیا تصاویر قذافی را دیدی؟!

تصاویر جسد قذافی در رسانه های خبری پخش شده است. چه تصاویر دردآوری. امیدوارم که خامنه ای نیز آنها را دیده باشد.
تاریخ سرعت گرفته است و هراز چند گاهی، شاهد سقوط دیکتاتوری هستیم که بر خاک می افتد. خبرهایشان را می خوانیم و می شنویم، تصاویرشان را می بینیم . تصاویری مخوف و خون آلود! دیگر از آن تکبر و تفاخر و تجمل خبری نیست. چهره ای است کریه از دیو سیرتی، اکنون بی جان.
خامنه ای هیچ می دانی که معمر قذافی از تو جوانتر بود، می دانستی از تو مغرورتر بود، میدانستی که مانند تو بی محابا جنایت میکرد و همانند تو در خون بی گناهان وضو می گرفت و تا همین گذشته ی نزدیک به رجز، مردم را موش و دنیا را تهدید به نابودی می کرد؟ بی گمان می دانستی که اونیز پسرانی داشت که مانند پسران تو سودای ادامه ی راه پدر در سر داشتند.
کجاست آنهمه شوکت و جلال ؟
آیا چند ماه پیش، او این روز را پیش بینی میکرد؟
آیا او نیز به تصاویر صدام به اندیشه نگریسته بود؟
تاریخ به سرعتی حیرت آور در گذر است.
خامنه ای! هیچ جنایت کاری را توان گریز از سرنوشت محتومش نیست. شاید می اندیشی که سرنوشتی مانند امامت خمینی داشته باشی؟ بدان که این آرزویی دست نایافتنی ست، هرچند آنگاه که نوبت بازی سرنوشت به تو رسد خواهی دید که خمینی نیز سرنوشتی بهتر از دیگر جانیان در خاطره ی تاریخ نخواهد داشت.
کاش فرزندانت تصاویر قذافی را دیده باشند تا به سستی و بی پایه بودن برج موریانه ات ایمان یابند.
کاش به این سرنوشت به تفکر بنشینی، شاید راهی برای آرامش جسم ات بیابی چرا که ازفرصت نجات روح اهریمنی ات دیرزمانی ست که گذشته است.

۱ نظر: