باز نشر نوشته های این وبلاگ تنها با ذکر منبع آزاد می باشد.

۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

بر کدام جنازه زار می‌زند ...؟


بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟
برجنازه‌ی کدام مُرده‌ی پنهان می‌گرید
این سازِ بی‌زمان؟

در کدام غار
بر کدام تاریخ می‌موید این سیم و پنجه‌ی نادان؟

                                           
                                        بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند     
                                     بگذار برخیزد!     

زاری در باغچه بس تلخ است
زاری بر چشمه‌ی صافی
زاری بر لقاحِ شکوفه بس تلخ است
زاری بر شراعِ بلندِ نسیم
زاری بر سپیدارِ سبزبالا بس تلخ است.
بر برکه‌ی لاجوردینِ ماهی و باد چه می‌کند این مدیحه‌گوی تباهی؟
مطربِ گورخانه به شهر اندر چه می‌کند
زیرِ دریچه‌های بی‌گناهی؟

                                                           
                                        بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند     
                                        بگذار برخیزد!
                                  
شاملو در آستانه- 1372