باز نشر نوشته های این وبلاگ تنها با ذکر منبع آزاد می باشد.

۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

نفی دیکتاتوری

از سجده به انسان سر باز زدم نه بدین دلیل که من از آتشم و او از خاک
باری نافرمانیم ، نفی دیکتاتوری بود و بس