باز نشر نوشته های این وبلاگ تنها با ذکر منبع آزاد می باشد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

نقی ایسم؛ تنها راه نجات ایراندر نقویت نه تنها دین در سیاست دخالت نمی کند بلکه جماع با آخوند آزاد است.
 نقوی به خرافه و بت پرستی اعتقادی ندارد و با آن مبارزه می کند و این نخستین گام آزادگی ست.
نقوی خواستار بازگشت به دوران خلایی خمینی نیست.
 نقوی برانداز است.
نقوی با اصلاح طلب جماع میکند
نقوی با هر کس که رای دهد جماع میکند.
نقوی  از چاپلوسی و پاچه خواری بیزار است.
نقوی تجزیه طلب را با ذوالنقار پاسخ می دهد.
نقویت حکومتی متمرکز است و فقط امور مربوط به آب انگور خودگردان است.
نقویت آلترناتیو است.
نقویت اپوزیسیون است.
در حکومت نقوی انتقاد، شوخی وخندیدن به سیاست مداران آزاد است حتا با نقی.
در حکومت نقوی آب انگور و وسایل لهو و لعب(خوشگذرانی)، نه تنها آزاد است بلکه ترویج هم می شوند.
در حکومت نقوی همه حتا خدا و نقی نیز پاسخگوی اعمال شان هستند.
 درحکومت  نقوی دگر باش آزار نبیند.
 درحکومت نقوی دگر اندیش از چیزی نهراسد.
در حکومت نقوی از بیم نصف شدن، کسی خلاف نکند و به زندان نیاز نباشد.
نقی با مصاحبه گر جماع می کند.
نقی با آلترناتیوساز جماع می کند.
نقی با ملت ساز جماع می کند.
نقی با دو دره باز جماع میکند.
نقی با لابی گر جماع میکند.
نقوی آزاداندیش است و ایران را آزاد می خواهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر