باز نشر نوشته های این وبلاگ تنها با ذکر منبع آزاد می باشد.

۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

فاحشه‌ی سیاسی-حرامزاده‌ی سیاسی- ابله سیاسی


فاحشه: در لغت به شخصی گویند که جسم خود را در برابر وجه نقد و یا کالا در اختیار دیگران قرار دهد.

حرامزاده در لغت به کسی گویند که از نزدیکیِ زن و مردی متولد شود که  به طور قانونی و مطابق با تشریفات عرفی با همدیگر ازدواج نکرده باشند.

ابله : آنکس که نداند و نخواهد که بداند.

از آنجایی که واژه‌های  فاحشه‌ی سیاسی – حرامزاده‌ی سیاسی  و ابله سیاسی،  در جایی معنا نشده‌اند یا لااقل من ندیده‌ام- شاید بد نباشد در این دورانِ هذیان گوییِ سیاسی که در آن به سر می بریم،از این واژگان مهجور نیز یادی کنیم و به آن‌ها زندگانی بخشیم شاید در دعواهای هر روزه مان به‌کار آیند.

فاحشه‌ی سیاسی : کسی‌ست که به طمعِ قدرت، هر روز به آغوش گروه و دسته ای می‌غلطتد.

حرام‌زاده‌ی سیاسی:  شخصی‌ست که پدر خود ( که ازاو مراقبت و نگه‌داری کرده است)  را فراموش کرده و در لابلای کتاب ها به دنبال پدر ژنتیک خود می گردد.
ابله سیاسی: بی دانشی که بدون مطالعه تاریخ، و اصرار بر پرهیز از مطالعه و آگاهی در هر موضوعی ابراز عقیده کند و موجب گمراهی دیگران گردد.
 لازم به ذکر است که تمایز واژگان گوناگون در وادی سیاست و به کار گیری درست آنها کاری بس دشوار است و نیاز به دقت در رفتار و گفتارِ اشخاص و گروه‌های سیاسی  و همچنین احاطه به کاربرد و معنای کلمات دارد. نباید آنها را با هم اشتباه کرد و یا به جای هم به‌کار برد. هر چند ممکن است شخصی واجد یک یا چندی از این صفات  به طور هم‌زمان باشد.
چند مثال در مورد کاربرد این کلمات-  که به ذهنم می‌رسد- را بیان می کنم، باشد که یاران با تیز بینی سیاسی خود آن را قوام بخشند. با دقت در اطراف‌مان بی‌گمان به نمونه‌های زیادی بر‌خواهیم خورد.

-آخوند زاده ای که از دست حکومت اسلامی گریخته و در سرزمین کفر دم از احیای حکومت اسلامی می‌زند و حقوق بشر اسلامی را برتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند. «حرامزاده‌ی سیاسی»
این شخص یک حرامزاده‌ی سیاسی‌ست. چرا که پدر واقعی‌اش (((((غرب) را فراموش کرده و به دنبال پدر ژنتیک خود (اسلام ناب محمدی) می‌گردد.

- شخصی که برای پیشبردِ اهداف سیاسیِ خود حاضر است مملکت را تکه پاره و تجزیه کند.« حرامزاده سیاسی»
- رهبری که برای حفظ خود دین و باور مردم را به بازی می‌گیرد و از هیچ‌گونه جنایتی پرهیز نمی‌کند.« شاید در تعریف فوق نگنجد ولی این شخص به طور ماهوی یک حرام‌زاده سیاسی است»
- اصلاح طلبی که با فریب سعی در پاک نمودن صورت مسئله داشته و اصل مشکل را پنهان می‌کند. «حرامزاده سیاسی»
- کسی که اهداف تجزیه طلبی خود را در پس نقاب فدرالیسم پنهان می سازد. «حرامزاده سیاسی»

- کمونیستی که آزادی خلق را از ملایان گدایی کرده و می‌کند.« فاحشه سیاسی»
- سیاست بازی که برای توجیه بطالت و بی عملی خود دست به دامان بیگانه برای حمله به ایران می‌شود. «فاحشه سیاسی»
-بی دینی که برای فریب خلق در مزایای اسلام رحمانی قلم می زند. « فاحشه سیاسی»
- نماینده و مسوولی که برای حفظ مقام و منصب خود منافع مردم را زیر پا گذاشته و مجیز دیکتاتور را گوید. «فاحشه سیاسی»

- بی دانشی که دورانِ قاجار را دوران طلایی و آزادی ایران می‌داند. «ابله سیاسی»
- کسی که به جای مبارزه با دیکتاتوری و تلاش برای رسیدن به دمکراسی برای تجزیه ایران مبارزه می کند.     « ابله سیاسی»
-ماله کشی که خمینی را پاک‌تر و بهتر از خامنه ای می‌داند.« ابله سیاسی»
- کسی که حاضر است  با هر کس و بدون در نظر گرفتن اختلاف‌های بنیادی، حتا با دشمن خود، اصلاح طلب‌ها ،  تجزیه طلب‌ها و حرام‌زادگان سیاسی ائتلاف کند.« ابله سیاسی»...

۱ نظر:

  1. و سلطنت طلبان گروهی هستند بی‌ خرد و خود فروش و کم عقل که برای یک خانواده فاسد مواد فروش حاضر هستند ملتی را به نابودی بکشند کاری که همین ملایان پفیوز میکنند....سلطنت طلبان هیچوقت خواهان آزادی و دموکراسی نبودند و نیستند ...آزادی و دموکراسی خاری است به چشم ملایان،سلطنت طلبان،کمونیست‌ها ......در سایه آزادی و دموکراسی است که منافع تمامی‌ مردم ایران تامین میشود

    پاسخحذف